GEMMA Softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus bevat het software-aanbod van ruim 130 ICT-leveranciers die zich committeren aan e-overheid standaarden. In de softwarecatalogus kunnen gemeenten eenvoudig hun eigen applicatieportfolio invoeren en een eigen applicatielandschap plotten. Gemeenten kunnen zoeken en kijken in elkaars applicatieportfolio om vervolgens ervaringen en kennis uit te wisselen.

via GEMMA Softwarecatalogus.

Leave a Reply