CBP wordt Autoriteit Persoonsgegevens

Per 1 januari is de naam van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) veranderd in Autoriteit Persoonsgegevens. Voortaan kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen en zijn organisaties verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de toezichthouder. Onvoldoende zorgvuldige omgang met persoonsgegevens levert voortaan dus zowel een boete als reputatieschade op. De maximale boete is 820.000 euro.

Source: Nieuwe taken voor Autoriteit Persoonsgegevens – Emerce

Organisational Structures | Technology and Science | Military, IT and Lifestyle consultancy | Social, Broadcast & Cross Media | Flying aircraft

Leave a Reply