EU court determines that intermediary is responsible for authenticity of goods sold on site

Het Hof geeft preciseringen over de aansprakelijkheid van ondernemingen die op internet een elektronische marktplaats beheren voor de door hun gebruikers gepleegde merkinbreuken De nationale rechter moet deze ondernemingen kunnen gelasten om niet alleen maatregelen te nemen om de inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten te doen eindigen, maar ook om nieuwe inbreuken van die aard te voorkomen eBay exploiteert een wereldwijde elektronische marktplaats op internet waar particulieren en ondernemingen een breed assortiment goederen en diensten kunnen kopen en verkopen.

via Arrest in zaak C-324/09 L’OrĂ©al e.a. / eBay.

Organisational Structures | Technology and Science | Military, IT and Lifestyle consultancy | Social, Broadcast & Cross Media | Flying aircraft

Leave a Reply