KLIC-WIN shows the underground infrastructure of your neigbourhood – in NL

De graafsector heeft het initiatief genomen voor het programma KLIC-WIN. Dit programma moderniseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie volgens de WION en sluit systemen en processen beter aan op de Europese richtlijn INSPIRE. Op deze manier bereiden de graafsector en het Kadaster zich voor op de toekomst.

De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van de WION (de Nederlandse Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) en INSPIRE (de Europese richtlijn Infrastructure for Spatial Information in the European Community).

Source: KLIC-WIN

Organisational Structures | Technology and Science | Military, IT and Lifestyle consultancy | Social, Broadcast & Cross Media | Flying aircraft

Leave a Reply