Per 1 juli 2018: Besluit digitale toegankelijkheid websites en apps overheid

In 2016 is een Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid in werking getreden. Nederland is verplicht om Europese richtlijnen om te zetten in nationale wetgeving. Deze richtlijn is omgezet in een Algemene Maatregel van Bestuur: het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.Europese richtlijn digitale toegankelijkheidOp 22 december 2016 trad de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties in werking.De richtlijn verplicht lidstaten om te waarborgen dat digitale kanalen van organisaties in de publieke sector toegankelijk zijn. De verplichting geldt voor: websites; mobiele applicaties (apps); intranetten en extranetten die live gaan of substantieel aangepast worden na inwerkingtreding van de nieuwe regels.De richtlijn moet uiterlijk 23 september 2018 in nationale wetgeving zijn omgezet.

Source: Per 1 juli 2018: Besluit digitale toegankelijkheid | Beleid in Nederland | Digitoegankelijk.nl

Organisational Structures | Technology and Science | Military, IT and Lifestyle consultancy | Social, Broadcast & Cross Media | Flying aircraft